Lollands Højskole  

Der er i en årrække arbejdet intenst på at realisere visionen om at skabe en højskole for mad, jord og hav på Lolland. Desværre er det nu en realitet, at vi ikke er i stand til at skaffe den finansiering, der er nødvendig for at bringe Lollands Højskole frem til åbning som planlagt i januar 24. Derfor har bestyrelsen besluttet, at aktiviteterne for at realisere Lollands Højskole lukkes ned.

Drømmen om at styrke unge og andre interesseredes viden om jord, hav og mad, med Lolland som det naturlige og levende centrum, lever i bedste velgående, men realiteten er, at virkeliggørelsen i form af en højskole, ikke er mulig lige nu.

Bestyrelsen og sekretariatet takker de mange gode, kompetente og engagerede frivillige kræfter, interessenter og samarbejdspartnere, som har bakket op om projektet, både i nyere tid og over en årrække.

Vi håber at mødes i andre meningsfulde interessefællesskaber og sammenhænge fremover