You are currently viewing Nyhedsbrev – August 2021
Foto fra en stiftende generalforsamling. Fra bestyrelsen deltog (fra venstre): Benny Esmann (kasserer), Thomas Fabienke, Kirsten Sydendal (næstformand), Lene Hatt (formand) og Tomoko Nielsen. Dirigent var advokat Lars Stuckert.

Nyhedsbrev – August 2021

  • Post category:Nyheder

Den 28. april 2021 var en milepæl i arbejdet med at etablere grundlaget for Lollands Højskole med den stiftende generalforsamling, hvor Lollands Højskole blev stiftet og der blev valgt en god bestyrelse. Det var en rigtig god oplevelse at være sammen med en stor kreds af mennesker – selvom det var digitalt – som vil støtte Lollands Højskole.
Der var ros og opmuntring fra deltagere i generalforsamlingen, og der blev drukket champagne bagefter.
Skolekredsen har nu ca. 40 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og valgte to yderligere bestyrelsesmedlemmer: Iben Krogh fra direktør i tænketanken Frej og Rikke Pape Thomsen, blandt andet tidligere underviser på Københavns Universitet. Begge er vokset op på Lolland-Falster.

Pressen var også til stede under begge generalforsamlinger og blev bagefter vist rundt i parken.
Vores mål er at Lollands Højskole bliver Danmarks bedste højskole – og eneste højskole, hvor maden er det gennemgående tema i al undervisning og hele skolens liv.

Undervisningen på højskolen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi satser på grundig naturfaglig dannelse samt teoretisk og praktisk undervisning baseret på samarbejde med vores lokale netværk af bl.a. restauranter og jordbrug. Højskolen bliver det første sted i Danmark, hvor man så konkret og omfattende kombinerer uddannelsesforløb på tværs af gastronomi og landbrug.

Lollands Højskoles mission er at udfolde en ny madverden sammen med lokalområdet på Lolland-Falster. Vores kursister vil få praktisk erfaring med at frembringe råvarer fra hav, kyst og jord og omsætte dem til nydelsesfuld, sund og nærende mad. Vi vil involvere lokalområdet og naturens res-sourcer i højskolens virke så vi opnår indsigt, nysgerrighed og opfindsomhed i forhold til det vi spiser. Afsættet er den lollandske muld, kysten og havet, og med et potentiale til at ændre verden.

Lolland og Falster har et gunstigt klima og formentlig Danmarks bedste jord samt en lang tradition for at forarbejde lokale produkter og omsætte disse til nye innovative, bæredygtige og velsmagende

fødevarer. Vi ser derfor et stort potentiale i at bidrage til social værdiskabelse og til at formidle det særegne ved den fødevarefaglige kundskab, som er koncentreret her.

Lollands Højskole - bestyrelse

Den 7. august blev også en mærkedag! Vores ansøgning til Kulturministeriet om at blive anerkendt som en tilskudsberettiget Folkehøjskole landede i Kulturministeriets digitale postkasse. Det er stort og vigtigt skridt i arbejdet på at skabe Lollands Højskole.

I 1984 var jeg med til at starte Maribo Højskole. Dengang var det knapt så kompliceret, som det er i dag. Ministeriet stiller store krav om beskrivelser af alt fra skolekreds, undervisningsplaner til budgetter og bestyrelsens habilitet.
Projektgruppen har lavet et stort og meget kvalificeret arbejde med at få årsplaner og planer for korte og lange kurser beskrevet. Det er et utrolig godt ma-teriale til at starte højskoleundervisningen med.
Bestyrelsen har udarbejdet et budget med baggrundsmateriale og som der løbende kan ændres i. Hele fundamentet og budgetopbygningen kan vi takke vores kasserer for.

Vi ser frem til et godt samarbejde med ministeriet og om 10 måneder skal vi gerne være godkendt. Lollands Højskole starter dog først rigtigt op den 1. januar 2023, men vi lejer bygningerne fra 1.juli. Lige i øjeblikket arbejder vi med, hvilke aktiviteter – som ikke er tilskudsberettigede – vi kan have i bygningerne i det halve år for at tjene til huslejen samtidig med at bygningerne skal indrettes til høj-skolebrug.

Vi holder fast møde en gang om måneden i bestyrelsen for Højskole-projekt Lolland Falster og lidt sjældnere i bestyrelsen for Lollands Højskole. I Højskoleprojekt LF er vi gået i gang med grundlaget for fondsansøg-ninger og har allerede kontakt til en af de større fonde. Vi håber også, at de relationer vi har til andre uden for Danmark, især vores japanske netværk af interesserede, også vil kunne bidrage til det økonomiske fundament for højskolens realisering.

Mange af vores møder har gennem de sidste to år været holdt digitalt pga. corona. Således også vores to generalforsamlinger i foråret. Den digitale arbejdsform har vi taget til os, så de bestyrelsesmedlemmer som ikke umiddelbart har mulighed for at komme til Søllested eller befinder helt uden for landets grænser, har kunnet deltage.

Som I kan se, har bestyrelsen i Lollands Højskole i samarbejde med Bo Linnemann fået lavet et me-get flot logo til højskolen. Bo har stillet sine fantastiske evner og store professionalitet til rådighed for os.
Logoet har mange historier at fortælle – blandt andet ligner det næsten på en prik det japanske tegn for ris og grokraft. Bo Linnemann har grundlagt designbureauet Kontrapunkt, som er blevet et ledende designbureau i Skandinavien, men har også kontor i Japan. Bo Linnemann har lavet brandidentitet for størstedelen af den offentlige sektor, ministerier og kulturelle institutioner,