Historien Lollands Højskole

Lollands Højskole

Historien om Lollands Højskole er historien om et nyt, innovativt højskoleprojekt, der har banet vejen for at skabe en højskole på Lolland-Falster. Det er også historien om højskoleprojektets erhvervelse af kulturhistoriske bygninger i Søllested, som en gruppe Lollikker i 1905 fik opført som Lollands Højskole. Højskoleprojektet fik et hjem, og revitaliseringen af højskoleånden i bygningerne på Højskolevej 79 begyndte. Lollands Højskole genopstod. 

Et højskoleprojekt så dagens lys

Ideen om en højskole på Lolland-Falster opstod på baggrund af initiativtager og senere projektleder Nikolaj Frosts pionérarbejde med at kortlægge potentialerne og lægge fundamentet for at starte en ny højskole med fokus på fødevareproduktion, madlavning, demokrati og bæredygtighed. Lolland-Falster blev valgt som lokation for den nye højskole, dels fordi det er en højskole-fattig egn, men især på baggrund af regionens gunstige klima for fødevareproduktion, egnens fede muldjord og det omkringliggende havs spisekammer.

I 2016 begyndte arbejdet med at samle folk omkring højskolen. En bestyrelse blev til under navnet ‘Foreningen for etablering af en højskole på Lolland-Falster’. I 2018 voksede bestyrelsen, foreningen blev  til ‘Højskoleprojekt Lolland-Falster’. Senere blev en projektgruppe nedsat med henblik på at tage de næste vigtige skridt i rejsen mod at åbne højskolen. Folkene bag har lagt mange kræfter i arbejdet frem mod at åbne en højskole. Alt fra at beskrive det faglige indhold til at skabe tilslutning til projektet gennem lokal og faglig netværksdannelse. Fra afholdelse af sommerhøjskoler til opbygning af organisationen indefra. Fra at skabe opmærksomhed om højskolen på markedet til at fundraise etableringen. Ikke mindst finde egnede bygninger til den nye højskole. 

Det sidste lykkedes i slutningen af 2021, hvor næstformand i Højskoleprojekt Lolland-Falster Thomas Fabienke købte bygninger med henblik på at leje dem ud til højskolen. Med købet fik højskoleprojektet et tilhørssted, og skrev sig samtidig ind i bygningernes, og Lollands Højskoles historie. Den selvejende institution Lollands Højskole blev til.

Ny højskoleånd i kulturhistoriske bygninger

Den nye Lollands Højskole står på skuldrene af den højskole, der for 110 år siden åbnede i Søllested midt på Lolland. Højskolen på højskolevej 79 har længe været lukket og bygningerne brugt til andre formål. Nu er det tid til, at Lolland igen bliver højskoleland, og til at skolen rettes mod en bæredygtig fremtid.

Den oprindelige Lollands Højskoles bygninger blev opført i Søllested i 1905, på det sted der i dag er Højskolevej 79. Det gik godt for højskolen i mange år, men den 17. maj 1954 brændte Lollands Højskole. Heldigvis besluttede man at genopføre højskolebygningerne, og samme år tegnede arkitekter Husted Jørgensen & Svend Hegelund Lollands Højskoles Hovedbygning, med Bjergager & Kristensen som rådgivende ingeniører. Bygningen blev opført året efter – i 1955. Her fortsatte Lollands Højskole indtil 1996, hvor den lukkede efter 90 års virke. Bygningerne har efterfølgende været brugt til både friskole, kostskole – og bosted.

Det er i disse kulturhistorieske bygninger, Lollands Højskole åbner i januar 2024.