KUNSTHÅNDVÆRK

På valgfaget KUNSTHÅNDVÆRK fordyber vi os i en bred palette af håndværk som skindgarvning, plantefarvning, spinding, pileflet, træhåndværk og strik. 

Vi lærer om naturmaterialer og traditionelle forædlingsteknikker. Vi går i dybden med forskellige slags kunsthåndværk – dets historie og dets anvendelse. Vi trækker tråde til fortidens anvendelse af de nære ressourcer og til kunsthåndværkets tætte forbindelser til jordbruget, som udspringer af måder at finde anvendelse for – og få nytte af alle jordens og dyrenes ressourcer. Samtidig undersøger vi det æstetiske potentiale i naturmaterialerne og i det at arbejde med ukurante og levende råvarer.  

Undervisningen veksler mellem at tilegne sig håndværksmæssig kunnen og at undersøge kunsthåndværkets historie, betydning og aktualitet i nutiden.