You are currently viewing Nyhedsbrev – December 2022

Nyhedsbrev – December 2022

  • Post category:Nyheder

Kære gode nyhedsbrevslæser!

Arbejdet med at starte Lollands Højskole tager for alvor fart. Dette nyhedsbrev inviterer indenfor i maskinrummet, præsenterer folkene i sekretariatet, rækker ud efter partnerskaber i erhvervslivet og opfordrer til at hjælpe med at sprede ordet om Lollands Højskole. Men først en tak til skolekredsen – og andre interesserede der deltog i åbent hus i Søllested.

Tak for opbakning til åbent hus
I sidste nyhedsbrev inviterede Lollands Højskole til åbent hus på Højskolevej 79 i Søllested. På programmet var højskolesang, velkomst af bestyrelsesformanden Beth Hagemann og rundvisning ved Sidsel Ejrnæs fra sekretariatet, herefter kaffe og kage i fællessalen. Det blev til en en dejlig formiddag med godt 25 fremmødte der bidrog til gode snakke og drømme for den fremtidige højskole. Mange lokale fra Søllested og omegn viste interesse og flere kom også langvejs fra for at deltage. Højskolen fik flere medlemmer til skolekredsen. Lolland-Falsters Folketidende var også til stede, og skrev en fin artikel om arrangementet. Sekretariatet og bestyrelsen takker for opbakningen og ser frem til igen at invitere ind igen. Husk at du kan følge os i Facebookgruppen ‘Lollands Højskoles skolekreds’.

Mød sekretariatet
Lollands Højskoles sekretariat leder dagligt arbejdet med at få alting på plads forud for åbningen. Sekretariatet holder til i Søllested og på Fejø og består af Sidsel Ejrnæs og Katharina Fredslund. Her kan du møde dem.
Sidsel er uddannet jordbruger fra Sogn Jord- og Hagebruksskule i Norge. Før etableringen af sekretariatet sad hun i bestyrelsen for Lollands Højskole. Hun har tidligere drevet en grøntsagsproduktion på Hornsherred med levering til de bedste restauranter i København, hvorfra hun har erfaring med iværksætteri, personaleledelse og administration. Hun har stor erfaring med demokratisk, organisatorisk og pædagogisk udvikling af organisationer, og brænder for at skabe regenerative og socialt bæredygtige forandringer i uddannelse og i jordbruget.
Katharina er uddannet antropolog med speciale i mad og fællesskaber. Hun er medstifter og kommunikationsansvarlig for virksomheden Pasta Principato, som udspringer fra Fejø. Har stor erfaring i frivillig ledelse i civilsamfundet, bestyrelsesarbejde og er iværksætter med hjerte for regenerative fællesskaber og mad med omtanke. Hun har stor passion for faglig formidling, undervisning og de muligheder der opstår i tværfagligt arbejde. Samtidig brænder hun for at fortælle om sine erfaringer med alternativ livsførelse og et arbejdsliv med kvalitet, meningsfuldhed og frihed på Lolland.
Tilsammen er sekretariatet optaget af at skabe en lokalt forankret uddannelses- og arbejdsplads på Lolland, som sætter lys på egnens særlige kvaliteter indenfor mad, jordbrug og fællesskaber. De arbejder for at skabe de rammer, der skal til for at Lollands Højskoles pædagogiske og læringsmæssige potentiale kan forløses.
Sekretariatets telefoner er åbne hverdage fra 10-15, så har du spørgsmål, gode idéer, ris og ros eller bidrag til Lollands Højskole, så tøv ikke med at kontakte Sidsel på 60642814 eller Katharina på 60663092.

Virksomhedspartnerskaber og andre sponsorater
Som et led i arbejdet med at starte en lokalt forankret højskole har sekretariatet sat en kampagne for lokale virksomhedspartnere i søen. Allerede nu er Lollands Bank en virksomhedspartner, som udviser stor interesse i at understøtte arbejdet med højskolen. Partnerskabet er en solid støtte for Lollands Højskole, og der arbejdes intenst på at åbne for flere partnere. Siden sidst er Fugl Anlægsgartner også blevet guldpartner. Partnerskaber er essentielle for stærke lokale forbindelser og bidrager samtidigt til at medfinansiere det vigtige arbejde, der sikrer at højskolen kommer på benene. Ud over virksomhedspartnere har Lollands Højskole glæde af René Højgaard fra Højgaard IT & Net, der har sponsoreret rådgivning i IT og IT-support indtil finansieringen af denne er på plads.

Vær med til at sprede ringe i vandet
I begyndelsen af november måned godkendte bestyrelsen kommunikationsstrategien for Lollands Højskole, og arbejdet med at lave målrettet formidling om Lollands Højskole begynder at tage form. Lollands Højskole har som en del af arbejdet været case i et forløb med Zealands Multimediedesignuddannelse, som åbnede et bureau med hovedsæde i Business Lolland-Falsters lokaler. Eleverne arbejdede med Lollands Højskoles kommunikationsplatforme- og indhold og sekretariatet fik godt, fagligt funderet materiale med derfra til det videre arbejde.
Undersøgelser viser, at interessen for højskoler spreder sig som ringe i vandet, når mennesker taler med mennesker. En stor opfordring herfra til at alle interesserede følger med både på facebooksiden Lollands Højskole, Facebookgruppen Lollands Højskoles skolekreds og på Instagram @lollandshojskole, og til at dele indhold med de, der kunne være interesserede, både i Lollands højskoles aktiviteter og i at tilmelde sig kurser. Det er helt essentielt for Lollands Højskoles opstart, at vi er fælles om at sprede ordet om en ny højskole for jord, mennesker, madhåndværk og naturvidenskab. Det kan alle skolekredsmedlemmer og andre interesserede bidrage til.

På bestyrelsens vegne
Beth Marie Larsen Hagemann
Formand for bestyrelsen for Lollands Højskole