You are currently viewing Nyhedsbrev – Januar 2022

Nyhedsbrev – Januar 2022

  • Post category:Nyheder

Lollands Højskoles formand Lene Hatt skriver:

Kære alle skolekredsmedlemmer og andre interesserede

Først og fremmest Godt Nytår – 2022 bliver det helt afgørende år for vores højskole og et år, hvor vi virkelig får travlt.

Kulturministeriet skulle have besøgt os og besigtiget højskolen den 13. december – men så kom coronaen….igen. Så Joanna-skolen, som p.t. bebor højskolebygningerne i Søllested, besluttede at aflyse besøget. Vi har en rigtig god dialog med ministeriet, som er meget interesseret i vores højskole og tankerne bag. Vores samarbejdspartner Jeppe kommer faktisk selv fra Lolland-Falster. Ministeriet har stillet nogle forslag om specificering af vedtægterne og har andre bemærkninger til budget, lejekontrakt og at vi skal huske at vi er en folkehøjskole og værdierne bag. Derfor har vi rettet lidt i beskrivelsen af vores vision og mission, så det tydeligt fremgår at vi også forbereder eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre og at skolens virke derfor skal være præget af åndsfrihed, ligeværd, medansvar for samfundet og demokratiet. Vi har sendt vores ændringsforslag til alle ministeriets spørgsmål og aftalt at vi holder et digitalt møde den 10. januar, så de kan komme videre med vores godkendelse og at ministeriet besøger højskolen den 14. februar.

Vores projekt med Landdistriktsmidler er afsluttet 1. november, og afrapportering og regnskab er indsendt før jul.
Landdistriktsmidlerne har gjort at Projektgruppen kunne skrive undervisningsplaner, beskrivelse af bygningernes anvendelse osv. og afholde to workshops.

Formålet med de to netværks”workshops” var at starte netværk og gøre opmærksom på vores eksistens både nationalt og lokalt, og skabe grobund for fremtidige samarbejder. Et fremtidigt netværk er nødvendigt for at supplere projektgruppens fagligheder i arbejdet med det faglige indhold i undervisningen.Den nationale workshop blev afholdt på Madens Folkemøde, som er et folkeligt og fagligt folkemøde om det, der ligger på vores tallerkener, og måden, vi producerer det på. Over to dage samles hele Maddanmark på Engestofte Gods for at dele viden, holdninger og madglæde. Dette forum så vi i projektgruppen som en oplagt mulighed for at afholde den nationale netværks-workshop. Dels fordi vi ser Madens Folkemøde som en begivenhed, der fremadrettet bliver en vigtig del af højskolen, og dels fordi store dele af Maddanmark er samlet på Engestofte på Lolland. Vi havde plads på Jordens Skoles stand på folkemødet. Her afholdt vi tomat-smagnings workshop, hvor folk kunne tilsmage en skål med forskellige sorter tomater dyrket i Danmark fra ‘Farm of Ideas’ – og smage dem op mod tomater dyrket i Spanien og fragtet til et dansk supermarked. Vi fik en masse gode snakke, og kontaktoplysninger på flere interessante personer, der gerne ville kontaktes som gæsteundervisere og valgfagsansvarlige, når højskolen åbner. Derudover gjorde vi opmærksomme på vores eksistens for folk, der kom forbi vores stand, og vi fik fortalt om vores fokus på mad fra jord, kyst og hav til bord.Den lokale workshop blev afholdt i Den Grønne Verden på Søllestedgaard, hvor vi havde inviteret Muld Lolland-Falster netværket. Vi havde 28 tilmeldte, men desværre en del afbud i sidste øjeblik, delvist grundet stigende coronasmitte. På dagen deltog 21 personer.

Oplægget fra Nanna Thomsen fra Lerbjerggaard handlede om samarbejdet mellem gården og Krogerup Højskole. Nanna og Christopher forpagter Lerbjerggaard, der er den første gård i projektet andelsgårde. Hun fortalte om fordele – og ulemper ved samarbejdet mellem en lokal producent og en højskole. Nannas erfaringer var i høj grad positive. Krogerup Højskole betaler forud for hver sæson et vist beløb for grøntenheder, og Lerbjerggaard leverer det grønt, der er bedst i sæsonen. Nanna fortalte også om, hvordan hun underviste på Krogerup – og inviterede elever ud på gården for at blive klogere på regenerativt små-skala landbrug. Nannas oplæg genererede en masse gode spørgsmål om samarbejdet fra gæsterne. Der blev snakket både økonomi, dyrkning og forretningsmodel for gården, ligesom samarbejdet mellem højskole – og gården blev uddybet. Oplægget om Lollands Højskole med efterfølgende diskussion af drømme for samarbejder mellem højskole og lokale producenter handlede om, at invitere deltagerne til at blive en del af netværket omkring Lollands Højskole. Vi inviterede deltagerne til at komme med deres gode idéer til – og drømme for fremtidige samarbejder. Der var mange gode idéer til, hvordan vi som højskole kan blive indgangen til at vise unge, hvilke ressourcer, der findes på Lolland, når det kommer til mad – og fødevarer. Samtidig viste flere interesse for at viden-udveksle, og modtage højskoleelever i deres virksomhed. Derudover kom der gode input til indholdet af højskolen, samt andre samarbejdsmuligheder, som vi kunne følge op på. Vi sluttede af med en middag, hvor hoveddelen af grøntsagerne var nyhøstede fra marken ude foran Den Grønne Verden, samt pasta fra Pasta Principato – det lokale pastari på Fejø. Derefter kunne deltagerne skrive sig op på en liste i mailchimp. Netværks-workshoppen blev dokumenteret af fotograf Ingrid Riis.

Midt i oktober holdt vi et heldags-søndagsmøde for bestyrelsen i Højskoleprojektet og Projektgruppen. Vi startede med et inspirerende oplæg fra Sidsel om ”Markedshaven” – om regenerativt jordbrug og principperne herfor. Vi arbejde derefter med ”Hvordan skaffer vi elever”. Hvordan kan vi lave støj, lave kommunikation og PR, hvordan markedsfører vi højskolen, hvordan skaber vi en bevægelse byggende på frivillighed. Det resulterede i en lang række forslag til ”Lollands Højskole uden mure”, som forhåbentlig bliver realiseret i første halvdel af 2022.

Økonomi, ansættelser og fondssøgning fyldte resten af dagen. Vi havde en rigtig god diskussion af, hvilke forventninger vi havde til en forstander både fagligt og personlighedsmæssigt. Efterfølgende har vi arbejdet ud i netværket for at finde eventuelle emner. Fondsansøgninger er et meget stort arbejde, som vi fik den første struktur på den søndag.

Efterfølgende har vi fået kontakt til Den regionale Udviklingsafdeling, som vil hjælpe os med gode ideer, praktisk hjælp og netværksbrug. Vi har haft møde med Guldborgsund Kommunes Udviklingsafdeling, som førte til en ansøgning til LAG. Til vores store held har en meget garvet fundraiser meldt sig på banen og vil hjælpe os med kontakter, gennemlæsning og visuelt materiale. Vi møder i det hele taget så mange utrolig interesserede mennesker, som stiller deres viden og arbejdskraft til rådighed for os. Det er vi yderst taknemlige for. Vores taknemlighed gælder os alle jer, der følger os enten gennem Nyhedsbrevet eller ved at være medlem af skolekredsen (Ministeriet synes, vi har en fin skolekreds). Det er endelig lykkedes at få vores bankkonto etableret for Lollands Højskole, så vi straks i det nye år kan gå i gang med en kampagne for at skaffe flere skolekredsmedlemmer – meget gerne lokale, men gerne fra hele landet og gerne internationalt.

I må meget gerne indbetale jeres medlemskab til skolekredsen for 2022 på Lolland Højskoles konto: 6520 4162772. Vi håber også, at I vil udbrede kendskabet til højskolen og evt. få andre til at melde sig ind i skolekredsen. Derfor et stort Godt Nytår!!

På bestyrelsens vegne
Lene Hatt,
Formand for bestyrelsen for Lollands Højskole