You are currently viewing Nyhedsbrev – Oktober 2022

Nyhedsbrev – Oktober 2022

  • Post category:Nyheder

Lollands Højskoles formand Bett Hagemann skriver:

Kære medlemmer af skolekredsen og andre interesserede
 
Der er løbet meget vand i åen siden sidste nyhedsbrev, og vi er glade for nu at opdatere jer på, hvad der er sket siden sidst.
 
Højskole sneak-peak: Kom og se bygningerne lørdag d. 29. oktober
Thomas Fabienke overtog bygningerne på Højskolevej 79 i Søllested d. 1. juli og har, meget generøst, stillet faciliteter til rådighed for at vi kan invitere skolekredsen til åbent hus lørdag d. 29. oktober kl. 11-13. Vi byder på kaffe, kage og en rundvisning. Der bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål og høre om arbejdet frem mod åbningen af Lollands Højskole i august 2023. Tag gerne familien og venner med.
 
Deltag i skolekredsens Facebookgruppe
Vi vil derudover gerne invitere jer til skolekredsens nye gruppe på Facebook: “Lollands Højskoles Skolekreds”. Link: https://www.facebook.com/groups/604585821347560. Her deler vi fremover løbende aktiviteter for skolekredsen og nyheder om højskolens tilblivelse. Vi fortsætter med nyhedsbrevet, så du vil også fortsat få nyheder på mail med jævne mellemrum.
 
Sekretariatet er skudt i gang
For at varetage de vigtige og tidskrævende opgaver vi står foran, har bestyrelsen nedsat et sekretariat bestående af Katharina Fredslund og Sidsel Ejrnæs. De har siden 1. september varetaget den daglige ledelse af højskolen. Sekretariatet arbejder med fundraising, markedsføring, indhold, projektadministration og skolens fysiske rammer.
 
Der er gode grunde til, at opstart med elever er udskudt til august 2023
Som I måske har hørt, har bestyrelsen truffet beslutning om at udskyde opstart til 1. august 2023. Det giver os tid til at gennemføre fundraising velovervejet og professionelt, hvilket er altafgørende for at tilvejebringe de midler, der gør den endelige realisering af Lollands Højskole mulig.
 
Den nye tidsplan giver også bedre mulighed for at udarbejde en både ambitiøs og realistisk kommunikationsstrategi og markedsføringsplan – og ikke mindst at eksekvere den – i løbet af det næste år. Det er naturligvis helt essentielt for højskolen, at vi er i stand til at tiltrække elever – både for at leve op til Kulturministeriets krav om årselever, og for at sikre at højskolen bliver et mangfoldigt og levende sted for de første hold.
 
Hjælp os med markedsføring
Husk, når og hvis I i løbet af de næste måneder ser markedsføring af højskolen på sociale medier, i pressen eller andre steder, at vi meget gerne tager imod både ris og ros. Vi håber desuden på, at I vil hjælpe med at dele opslag, nyheder mm. i jeres netværk.
 
Fortsat god dialog med Kulturministeriet
Dialogen med Kulturministeriet om godkendelse af højskolen er fortsat positiv. Vi mangler at få godkendt indholdsplaner med ministeriets kommentarer og at kunne anskueliggøre, at højskolen er økonomisk bæredygtig. Hvad højskolens økonomi angår er det os magtpåliggende at tilvejebringe finansiering til etableringen. Derfor er fundraising lige nu den vigtigste opgave for sekretariatet.

På bestyrelsens vegne

Beth Marie Larsen Hagemann
Formand for bestyrelsen for Lollands Højskole