You are currently viewing Nyhedsbrev – Juni 2022

Nyhedsbrev – Juni 2022

  • Post category:Nyheder

Lollands Højskoles formand Bett Hagemann skriver:

Kære alle skolekredsmedlemmer og andre interesserede

Ny bestyrelse valgt på Lollands Højskole velbesøgte generalforsamling den 27. april i FrivillighedsCenter Maribo. Det var dejligt at se mange lokale, som alle er meget optaget af højskolen og som gerne vil bidrage til højskolens oprettelse og fremtidige liv.

På generalforsamlingen blev de endelige vedtægter for højskolen enstemmigt vedtaget – vedtægterne var på forhånd godkendt af ministeriet.

Bestyrelsesformand Lene Hatt gjorde i beretningen klart, at hun havde besluttet ikke at fortsætte som formand, fordi højskolen nu havde brug for en formand med andre kvaliteter end hun besad.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende.

NY formand blev Beth Marie Larsen Hagemann enstemmigt valgt. Beth har mange års erfaring med udvikling af både projekter, lokalområder, undervisning i iværksætteri, ledelse og karriereudvikling. Hun er sognepræst i Birket-Femø.

Kirsten Sydendal, blev genvalgt som næstformand. Kirsten står for PR og kommunikation i arbejdet med højskolen.

Benny Esmann Jensen som er vores dygtige økonomi- og regnskabsmand blev genvalgt til kasserer.

Lene Hatt blev valgt til sekretær og er stadig vores politiske bindeled.

Tomoko Kitamura Nielsen står for de internationale kontakter.

Kigge Hvid vores ihærdige fundraiser sidder nu også i bestyrelsen

Else Marie Thomsen er ny i bestyrelsen og kan med en mangeårig ledelseserfaring fra det kommunale og en juridisk baggrund bidrage med meget af det administrative arbejde i bestyrelsens regi.

Susanne Grue Jørgensen er tidligere formand for den tidligere højskole i Søllested, kendt fra Lys over Lolland samt fundraising og har stort netværk.

Rebekka Maria Brandt Kristensen er sognepræst i Søllested og er optaget af almendannelse, oplysning og højskoletradition og-liv.

Som suppleanter blev genvalgt Povl Lønborg, som har stor erfaring med events samt

Anne Holl Hansen, der har siddet i bestyrelse for Højskoleprojektet og har erfaring fra projekter især omkring bæredygtighed

Et rigtig spændende og stærkt hold, som dækker rigtig mange områder.

NU er der kun en forening omkring Lollands Højskole, da der efterfølgende var endnu en generalforsamling – nemlig i Højskoleprojekt LF, hvor det enstemmigt blev vedtaget at nedlægge Højskoleprojektet. Højskoleprojektet havde udført sin mission om at skabe grundlaget for en højskole på Lolland Falster. Nedlæggelsen blev endelig vedtaget ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 20. maj.

Lollands Højskole har fået LAG-midler til indkøb af værelsesinventar for ca. 700.000 kr. Lollands Højskole skal selv stille med 350.000 kr., som vi har fået en meget favorabel låneaftale med en velgører om.

Lollands Højskole vil igen gøre Lolland til højskoleland

Vil du være med til at realisere Danmarks mest ambitiøse og innovative skole i samfundsfaglig, naturvidenskabelig jordbrugs- og madfaglig almendannelse? Ved at stille garanti kan du hjælpe Lollands Højskole på vej i målet om at blive et internationalt kulturelt og socialt samlingssted på Lolland.

Sådan indleder Fondsgruppen den fine one-pager, som kan bruges som appetitvækker for ”investorer” og fonde.

Fondsgruppen arbejder meget ihærdigt med fondsansøgninger og har lavet et meget flot prospekt på 30 sider, som grundmateriale for fondsansøgninger.

Vi nærmer os overtagelsestidspunktet for bygningerne i Søllested. Vi mangler at få sikkerhedsstillelse for et par mio. kr. for at få finansieringen på plads. Derfor er det aller vigtigste arbejde i bestyrelsen at skaffe sikkerhedsstille og egenkapital. Isen i maven er ved at smelte…. det er meget svært at få “investorer”, da en højskole ikke er en virksomhed, der giver afkast ved investering.

Kravet til den samlede garanti- og sikkerhedsstillelse kan opdeles i følgende forhold:

  • Bankgaranti 2,6 mio.kr. skal stilles 3.  mdr. før driftsstart, dvs. fra 1. oktober 2022.

Frigives når højskolen, som forventet har haft 24 årselever november 2023

  • Sikkerhedsstillelse for træk på kassekreditten ud over 1.mio.kr., som banken stiller til rådighed uden sikkerhed.

Kulturministeriet har givet udtryk for at vi er meget langt fremme med vores ansøgning i forhold til start den 1. januar 2023. Kulturministeriet har netop godkendt bygningerne til 60 kursister. En meget vigtig milepæl for godkendelse af højskolen og for det videre arbejde. Katharina Fredslund har gjort et uvurderligt arbejde for at få lavet tegninger og i dialogen med ministeriet.

Så det er ikke godkendelsen fra ministeriet, som vil spænde ben for oprettelsen af højskolen.

På Lollands Højskole tænker og handler vi i fællesskab frem til en madens verden, som fremtidige generationer kan få glæde af. Det er Lollands Højskoles mål, at højskolen bliver lokalt forankret gennem samarbejder med stærke lokale aktører inden for jordbrug og fødevarer. At højskolens fagmiljøer bliver så attraktive at folk fra hele verden vil strømme til for at blive inspireret. Vi skal bidrage til at forme fremtidens madverden

På bestyrelsens vegne

Beth Marie Larsen Hagemann
Formand for bestyrelsen for Lollands Højskole